Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach

Rysunek dzieci z opiekunkąREGULAMIN
PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„MOJE PRZEDSZKOLE”

Organizator:

 • Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach.

Czas trwania konkursu:

 • 15.09.2022 r. - 14.10.2022 r.

Uczestniczy konkursu:

 • uczestnikami konkursu są dzieci w wieku 3-6 lat z Przedszkola w Bratkowicach.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobrażani twórczej,
 • doskonalenie sprawności manualnych poprzez  działania plastyczne,
 • rozwijanie kreatywnego myślenia,
 • rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.

Warunki uczestnictwa:

 1. Prace konkursowe oceniane będą według kryteriów
  • dzieci w wieku 3 - 4 lat
  • dzieci w wieku 5 - 6 lat.
 2. Prace plastyczne należy wykonać dowolną techniką plastyczną (bez materiałów sypkich ), format pracy A3.
 3. Do prac konkursowych należy dołączyć metryczkę opisaną następująco: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko wykonawcy grup.
 4. Prace przekazywane na konkurs nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora konkursu.
 5. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację pracy oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również na stronie internetowej organizatora.
 6. Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawców grup, do 14.10.2022 r.
 7. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.
 8. Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
  • samodzielność wykonanej pracy,
  • walory artystyczne i estetyczne,
  • wykorzystanie różnych technik plastycznych; - zgodnych z tematyką konkursu.
 9. Organizatorzy konkursu zapewniają nagrody rzeczowe dla zdobywców I, II i III miejsca w obu kategoriach wiekowych.
 10.  Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są pamiątkowe dyplomy oraz nagrody pocieszenia.
 11. Dzień rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany w późniejszym terminie.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE.

Koordynatorzy konkursu:
mgr Ewa Kwoka, mgr Małgorzata Głodek