30 listopada z grupy 1, 3, 5 i 6 wspólnymi siłami stworzyły przepiękne kartki bożonarodzeniowe, w ramach akcji „Serce za odwagę”, które będą rozesłane żołnierzom Podziemia Niepodległościowego, żyjących w Polsce, na Ukrainie, Litwie i Białorusi.