Avatary Rada rodziców

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;
 • wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.
   
loading...
W roku szkolnym 2022/2023 w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą Państwo:
 • Barbara Jamuła – przewodnicząca RR
 • Ilona Kurzeja – zastępca RR
 • Paulina Lechowicz – sekretarz RR
 • Katarzyna Przywara – skarbnik RR
 • Katarzyna Lenartowicz- członek
 • Agnieszka Stajura- członek
Wyłoniono również Rady oddziałowe w poszczególnych grupach:

Grupa 1

 • Kokoszka Natalia
 • Styka Kamila
 • Bułatek Paweł

Grupa 2

 • Lenartowicz Katarzyna
 • Jagusztyn Ewa
 • Lechowicz Paulina

Grupa 3

 • Zawisza Beata
 • Gratkowska Bożena
 • Jamuła Barbara

Grupa 4

 • Ząbczyk Barbara
 • Kurzeja Ilona
 • Tuczyńska Ewelina

Grupa 5

 • Helma Aneta
 • Lis Beata
 • Stajura Agnieszka

Grupa 6

 • Lis Agnieszka
 • Lis Katarzyna
 • Szkolnik Magdalena