Avatary Rada rodziców

W naszej placówce działa Rada Rodziców, która jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola. Do kompetencji tego organu należy m.in.:

 • współdziałanie z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci poprzez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania placówki do sprawującego nadzór nad przedszkolem dyrektora;
 • wspomaganie działania dyrektora i Rady Pedagogicznej związanej z funkcjonowaniem przedszkola oraz współdecydowanie o tym, co dzieje się w placówce, tak aby działalność przedszkola nie była sprzeczna z oczekiwaniami ogółu rodziców;
 • przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o udzielonej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady;
 • prezentowanie wobec dyrektora oraz Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

W roku szkolnym 2021/2022 w skład zarządu Rady Rodziców wchodzą Państwo:

 • Katarzyna Szum – przewodnicząca RR
 • Ilona Kurzeja – zastępca RR
 • Paulina Lechowicz – sekretarz RR
 • Katarzyna Przywara – skarbnik RR
 • Judyta Pado – członek RR

Wyłoniono również Rady oddziałowe w poszczególnych grupach:

Grupa 1

 1. Lenartowicz Katarzyna
 2. Jagusztyn Ewa
 3. Lechowicz Paulina

Grupa 2

 1. Zawisza Beata
 2. Pado Judyta
 3. Szczepańska Sylwia

Grupa 3

 1. Pacześniak Dorota
 2. Ząbczyk Barbara
 3. Kurzeja Ilona

Grupa 4

 1. Helma Aneta
 2. Iskrzycka Helena
 3. Przywara Katarzyna

Grupa 5

 1. Szum Katarzyna
 2. Cioch Beata
 3. Kurzeja Dorota

Grupa 6

 1. Jaremko Andżelika
 2. Nosek Jolanta
 3. Kwoka Izabela