Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną: 6 sal zajęć z łazienkami dla dzieci, jadalnię, szatnie dla dzieci, salę do zajęć rewalidacyjnych-wyrównawczych dla dzieci słabszych i niepełnosprawnych, 2 sale do zajęć ruchowych, Salę Patrona wykonaną przez miejscowego artystę. Dysponujemy dużym, bezpiecznym ogrodem, wyposażonym w nowy sprzęt ogrodowy posiadający certyfikaty bezpieczeństwa. Mieści się tu również Biblioteka Publiczna i prywatny gabinet stomatologiczny. W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole pełni dyżur od godziny 6.30 do 16.30. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

Nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świlcza realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego uwzględnia podstwę programową - w wymiarze średnio 5,2 godzin (26 godzin tygodniowo), świadczone jest bezpłatnie - dla wszystkich przedszkolaków. Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych przedszkole pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę zajęć, zwaną dalej "stawką godzinową".


Zapraszamy do galerii:

Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Budynek Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach
Sala grupy I
Sala grupy I
Sala grupy I
Sala grupy I
Sala grupy II
Sala grupy II
Sala grupy II
Sala grupy II
Sala grupy III
Sala grupy III
Sala grupy III
Sala grupy III
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala patrona
Sala patrona
Sala patrona
Sala patrona
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala rewalidacyjna
Sala rewalidacyjna
Jadalnia
Jadalnia
Previous Next Play Pause