• „Pragnę... wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny." - Nowy Jork, 2.X.1979 r.
 • „Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo". - Watykan, 25.XII.1979 r.
 • „Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”. - Watykan,  25 XII 1979 r.
 • „Miłość, o której mówię oznacza, że musisz kochać Boga w zamian za Jego miłość, a uczynisz to, kochając każde inne dziecko Boże na tej ziemi”. - Castel Gandolfo, 1979 r.
 • „Dziecko jest źródłem nadziei. Mówi ono rodzicom o celu ich życia, reprezentuje owoc ich miłości. Pozwala również myśleć o przyszłości”. - Castel Gandolfo, 1979 r.
 • „W codziennym trudzie, w wysiłku umysłu, woli serca - obraz dziecka pozostaje dla człowieka natchnieniem i źródłem nadziei”. - Nigeria, 1982 r.
 • „Dzieci przypominają nam, że misyjna płodność Kościoła czerpie życie nie z ludzkich środków i zasług, lecz jest całkowicie bezinteresownym darem Boga. Niewinność i łaska obecna w życiu dzieci, ale także zadawane im niesprawiedliwe cierpienia, stają się - mocą Chrystusowego Krzyża - źródłem duchowego ubogacenia dla nich i dla całego Kościoła. Wszyscy musimy uświadomić to sobie z żywą wdzięcznością. Należy również pamiętać o tym, że okres dzieciństwa dostarcza cennych możliwości działania, które przyczynia się zarówno do budowania Kościoła, jak i do humanizacji społeczeństwa”. - Christifideles Laici, 30.XII.1988 r.
 • „W chwilach trudniejszych, gdy będzie wam źle, drogie dzieci, bardzo źle, popatrzcie na Chrystusa, na Chrystusa ukrzyżowanego, który zmartwychwstał”. - Kraków, 13.VII.1991 r.
 • „Zawsze się raduję, spotykając dzieci. Pan Jezus także znajdował w tym radość! "Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie" (Mk 10, 14)”. - Olsztyn, 1991 r.
 • „(...) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta, rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich, którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.” - Watykan, 13.XII.1994 r.
 • „Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga”. - Koszalin, 1997 r.
 • „Wiecie, jak bardzo Jezus kochał dzieci i jak lubił przebywać z nimi. Wy także jesteście Mu bardzo drogie”. - St. Louis, 26.I.1999 r.
 • „Drodzy chłopcy i dziewczęta, wy jesteście nadzieją ludzkości. Niech miłość Chrystusa rozszerzy się dzięki wam na wasze otoczenie, na wasze rodziny i na cały świat”. - Watykan, 2.I.2000 r.
 • „Chciałbym wam powiedzieć, że zawsze lubię patrzeć na wschodzące słońce (...), podczas wschodu słońca coraz wspanialszy staje się świat, domy, mieszkania, a także nasze życie. Wszystko staje się cieplejsze. Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce. (...) Każdy człowiek, każde dziecko jest słońcem, które wschodzi. Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Są owocem miłości małżeńskiej, która dzięki nim odżywa i się umacnia. Przychodząc na świat, przynoszą ze sobą orędzie życia, które wskazuje na pierwszego Stwórcę życia. We wszystkim od nas uzależnione, zwłaszcza na wczesnych etapach życia, są naturalnym wezwaniem do solidarności. Nieprzypadkowo Jezus wezwał uczniów aby mieli dziecięce serca (po r. Mk 10, 13-16).  Każde dziecko przychodzące na świat jest „epitafią” Boga, jest darem życia, nadziei i miłości. (...) Modlę się za dzieci  - nienarodzone i narodzone - we wszystkich krajach świata: niech każde z nich zostanie przyjęte i otoczone miłością”. - Autobiografia, 2002 r. (s.156 - 157). 

Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Jan Paweł II - Papież Polak - Patron
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11