Misja Przedszkola:

"Nasze przedszkole - przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców"


Wizja Przedszkola:

W naszym przedszkolu dziecko:

 • znajduje możliwość indywidualnego rozwoju,
 • rozwija aktywność twórczą,
 • zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy,
 • poznaje swoje prawa i obowiązki,
 • czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze,
 • ma przekazywaną wiedzę o zdrowym stylu życia - ocenia zachowania służące i zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka,
 • program pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej realizujemy we współpracy z rodzicami.

Działalność promocyjna Przedszkola:

 • Prezentacja twórczości dzieci podczas konkursów plastycznych, muzycznych, teatralnych i innych,
 • Korespondencja z sekretarzem stanu w Watykanie,
 • Pisanie artykułów do lokalnej prasy - "Trzcionka", "Ziemia Bratkowicka",
 • Udział w Projektach: Kreatywny Przedszkolak, Mały Miś w świecie wielkiej literatury, Kids&sport.