Wizerunek Papieża Jana Pawła IIPrzesłania naszego Patrona konsekwentnie realizujemy w pracy dydaktyczno - wychowawczej przedszkola: rozmawiamy o Patronie, bierzemy udział w konkursach plastycznych o Janie Pawle II, należymy do Rodziny Szkół noszących imię Papieża Polaka, gromadzimy w Sali Patrona ( wykonawca: Władysław Kwoczyński) pamiątki związane z osobą Jana Pawła II. Posiadamy tablicę pamiątkową z okazji nadania imienia (sponsor: Wójt Gminy Świlcza), Popiersie Papieża wykonane przez bratkowskiego artystę, Pana Jana Szyjka, sztandar z Ojcem Świętym, tulącym do siebie dziecko (fundatorami byli: Rodzice przedszkolaków i Pracownicy przedszkola).

Pragniemy, aby to "dobre dzieło" zapoczątkowane 30 maja 2004 roku nadaniem im. Jana Pawła II trwało bardzo długo i przyniosło wiele dobroci wychowankom Przedszkola w Bratkowicach.

Dyrektor Przedszkola
Krystyna Kubas


Kalendarium nadania imienia Jana Pawła II naszemu przedszkolu

 • 04.07.2003 r. - Propozycja nadania placówce imienia Jana Pawła II wysunięta przez dyrektora przedszkola.
 • 15.10.2003 r. - Wysłanie życzeń Ojcu Św. z okazji 25 rocznicy pontyfikatu, przygotowanie części artystycznej.
 • 02.12.2003 r. - Rada Rodziców jednomyślnie popiera inicjatywe dyrekcji przedszkola.
 • 10.12.2003 r. - Pismo Rady Roziców i Rady Pedagogicznej do Kurii Biskupiej w Rzeszowie w sprawie nadania placówce imienia Jana Pawła II.
 • 15.12.2003 r. - Życzenia świąteczne dla Ojca Św. i list społeczności przedszkolnej z prośbą o wyrażenie zgody i błogosławieństwo dla tego przedsięwzięcia.
 • 05.01.2004 r. - Prośba do Urzędu Gminy w Świlczy o wyrażenie zgody na nadanie przedszkolu imienia Jana Pawła II.
 • 28.01.2004 r. - List z Watykanu z podziękowaniami za życzenia świąteczne i błogosławieństwo.
 • 04.02.2004 r. - Uzyskanie pisemnej zgody biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego.
 • 16.02.2004 r. - Wniosek dyrektora przedszkola do UG w Świlczy o nadanie przedszkolu imienia Jana Pawła II.
 • 26.02.2004 r. - Rada Gminy na sesji podejmuje uchwałę w sprawie nadania placówce imienia Jana Pawła II.
 • 30.05.2004 r. - Uroczystość nadania imienia Jana Pawła II naszemu przedszkolu.