Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor:
        mgr Krystyna Kubas

Sekretarz:
        mgr Justyna Feret

Intendent:
        Alina Zając

Kadra pedagogiczna:
        mgr Karolina Ząbczyk - Logopeda
        ks. Rafał Majerski - Religia
        mgr Ewa Kwoka - Zajęcia rytmiczno - taneczne
        mgr Anna Trawka - Język Angielski

Nauczyciele wychowawcy grup:
       
Grupa I - mgr Ewa Kwoka
        Grupa II - mgr Małgorzata Głodek
        Grupa III - mgr Karolina Ząbczyk
        Grupa IV - mgr Agnieszka Toton
        Grupa V - mgr Lucyna Trzeciak
        Grupa VI - mgr Anna Trawka, mgr Iwona Oleś

Woźne oddziałowe:
        Bartko Lucyna
        Fabińska Grażyna
        Górska Elżbieta

Pomoc nauczyciela:
        Magdalena Nowińska
        Justyna Feret
        Karolina Barnak

Szef Kuchni:
        Marta Jucha

Kucharki:
        Bułatek Elżbieta
        Cebula Renata
        Wlazło Anna
        Wojton Ewa
        Bury Anna

Prace ogrodowo - remontowe:
        Ryszard Stanisławczyk - konserwator