Szanowni Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 186.2021 Wójta Gminy Świlcza z dnia 9 listopada 2021 r., w okresie wakacji w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Świlcza będą organizowane dyżury.


Do pobrania: