Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach od zawsze stwarza warunki do kształtowania zdrowego stylu życia u przedszkolaków. Realizowane są działania kształtujące u dzieci potrzeby i umiejętności dbania o swoje zdrowie i aktywność fizyczną poprzez edukację dzieci, rodziców i personel.

W roku szkolnym 2021/2022 nasze działania skupiły się na koncepcji Przedszkola Promującego Zdrowie, która wyrosła z ogólnych założeń promocji zdrowia, rozwijanej przez Światową Organizację Zdrowia oraz z dorobku kilku międzynarodowych konferencji, poświęconych szkolnej edukacji zdrowotnej.

Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie. W przedszkolu panują odpowiednie warunki sprzyjające zdrowiu i lepszemu samopoczuciu całej społeczności przedszkolnej. W przedszkolu realizowane są przedsięwzięcia, programy i projekty (w tym własne) promujące zdrowy styl życia. Większość z nich kontynuowana jest co roku, a niektóre dostosowane są do planu rocznego przedszkola. Wszelkie działania, związane z projektami i programami realizowane są we wszystkich grupach wiekowych z pomocą pracowników niepedagogicznych oraz przy zaangażowaniu rodziców dzieci. Przedsięwzięcia te dostosowane są do wieku i możliwości przedszkolaków. Przedszkole co roku włącza się również w akcje charytatywne, w których udział biorą zarówno nauczyciele jak i dzieci wraz z rodzicami. Warte wyróżnienia jest włączenie się w projekty takie jak: „Kubusiowy Przyjaciel Natury”, „Kids Sport”, „Sprintem do Maratonu”, „Covidowe Zdrowe Love”. Ponadto przedszkole współpracowało z lokalnymi instytucjami i organizacjami: Przychodnia Rodzinna, Towarzystwo Miłośników Ziemi Bratkowickiej, Gabinet Stomatologiczny, Firma „Crispi-Natural”. Wykaz działań w projektach i programach wraz z fotorelacją będą stanowić załącznik do sprawozdania ( załącznik 1). W celu uzyskania Rejonowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie, prowadzone są również badania sondażowe przewidziane przez organizatorów Szkoły Promującej Zdrowie. Badaniami objęta została cała społeczność przedszkolna: wszyscy nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, a także dzieci 5 i 6-letnie. Zakończenie wszystkich działań zmierzających do zakończenia starań i złożenia wniosku o nadanie Rejonowego Certyfikatu PPZ planowane jest na październik 2022 roku.

Za opracowanie i wdrożenie działań promujących zdrowy styl życia w ramach Programu „Przedszkole promująca zdrowie” w Przedszkolu im Jana Pawła II w Bratkowicach odpowiedzialny jest Zespół ds. Promocji Zdrowia.

Anna Trawka
Iwona Oleś
Agnieszka Toton


Wnioski:

 1. Podsumowanie działań w ramach realizacji przedsięwzięć rozpoczętych w roku szkolnym 2021/2022, przez osoby odpowiedzialne.
 2. Prowadzenie dokumentacji w celu zamknięcia i podsumowania działań zmierzających do uzyskania Rejonowego Certyfikatu „Przedszkole Promujące Zdrowie”.
 3. Sporządzenie rocznego sprawozdania z podjętych działań w ramach programu PPZ.
 4. Umieszczenie aktualnych informacji na stronie internetowej przedszkola.
 5. Dalsza edukacji dzieci w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz stworzenie warunków do kształtowania odpowiednich zachowań sprzyjających zdrowiu w społeczności przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023.

Załączniki:

 • Załącznik 1 - Harmonogram działań profilaktycznych w ramach programu "Przedszkole promujące zdrowie" w roku szkolnym 2021/2022 przez Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach.
 • Załącznik 2 – Fotorelacja z Programu Przedszkole Promujące Zdrowie.

loading...

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Harmonogram działań profilaktycznych - w ramach programu "Przedszkole promujące zdrowie" w roku szkolnym 2021/2022 przez Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach

Programy, projekty, konkursy:

 • Konkurs „LOGO PRZEDSZKOLA PROMUJĄCEGO ZDROWIE”.
 • Konkurs Gminny „Sport to zdrowie”- konkurs literacki.
 • Program własny autorstwa E. Kwoka „Taniec i muzyka radością przedszkolnego smyka”.
 • Program własny autorstwa A. Trawka „Bądź jak Einstain”.
 • Program „Przedszkole promujące zdrowie.”
 • Program wychowawczo-profilaktyczny.
 • Projekt edukacyjny „Covidowe zdrowe love”.
 • Projekt edukacyjny „Kids & Sport”.
 • Projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
 • Projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”.
 • Projekt edukacyjny „Z darami natury świat nie jest ponury”.
 • Ogólnopolska akcja „Dzień przedszkolaka”.
 • Dni nietypowe: Dzień Kropki, Dzień Przedszkolaka, Dni owocowo- warzywne, Zawody sportowe.

Działania:

 • Spacer do parku - wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas spaceru, zachęcenie do zabaw na świeżym powietrzu.
 • Poznajemy nasze zmysły, zabawy badawcze - różnicowanie i nazywanie cech rozpoznawanych za pomocą dotyku, smaku, węchu, słuchu i wzroku, uwrażliwianie na konieczność ochrony i higieny narządów zmysłu.
 • Wycieczka do leśniczówki - zapoznanie z pracą leśniczego, poznanie różnych gatunków zwierząt ( wygląd, sposób poruszania, odżywiania).
 • Wyjście do leśniczówki.- uświadomienie roli jaką w życiu człowieka i zwierząt odgrywa las (świeże powietrze, ochrona przed wysuszeniem gleby itp.).
 • Zabawy na świeżym powietrzu - rozwijanie sprawności ruchowej, rozumienie potrzeby dbania o prawidłową postawę ciała.
 • Odwiedził nas pan policjant- utrwalenie wiadomości na temat bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 • Na pomoc, zabawy dramowe poznanie pojazdów uprzywilejowanych i roli jaką pełnią w niesieniu pomocy potrzebującym.
 • Na pomoc! Zabawy dramowe- zachęcanie do przestrzegania zasad prawidłowego zachowania się w trudnych sytuacjach, do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Wycieczka w okolice przedszkola poznanie i nazywanie różnych gatunków drzew, poznanie budowy drzewa i roli jaką pełni w środowisku.
 • Wycieczka do lasu- zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu, do właściwego zachowania się w lesie
 • Poznajemy grzyby- poznanie i nazywanie wybranych grzybów- jadalnych, trujących, poznanie sposobów ich obierania, przetwarzania, przestrzegania przed spożywaniem grzybów nieznanych.
 • Poznajemy drzewa - rozbudzania zainteresowań światem przyrody, poznanie znaczenia drzew w życiu człowieka ( tlen, schronienie przed upałami).
 • Dzień serca - uświadomienie konieczności dbania o serce i zdrowie.
 • Owoce i warzywa, kącik tematyczny " Stragan" - rozpoznawanie warzyw i owoców po dotyku, zaznajomienie z owocami egzotycznymi.
 • Warzywa i owoce - rozpoznawanie wybranych warzyw i owoców za pomocą dotyku.
 • Dzień Jabłka - poznanie wyglądu jabłka, zachęcenie do częstego spożywania tych owoców jako źródła witamin.
 • Witaminki z zieleninki - poznanie za pomocą smaku, węchu i dotyku wybranych owoców, poznanie ich właściwości odżywczych.
 • Nasze zdrowie - poznanie sposobów dbania o zdrowie: dieta, ruch, higiena.
 • Zapasy na zimę. Założenie kącika przyrody -nazywanie wybranych przetworów, zachęcanie do ich konsumpcji jako źródła witamin.
 • Witaminki z zieleninki - zapoznanie w oparciu o ilustracje z zachowaniami dzieci, które sprzyjają lub nie ich zdrowiu.
 • Owocowe drzewa. Robimy sok owocowo-warzywny - wielozmysłowe poznanie owoców i warzyw, zachęcanie do zdrowego odżywiania.
 • Owocowa matematyka - rozpoznawanie wybranych owoców po dotyku, degustacja.
 • Poznajemy owoce -rozwijanie wrażliwości wzrokowej, węchowej, smakowej, dotykowej, zachęcenie do częstego spożywania różnych owoców.
 • Zabawy badawcze, poznajemy owoce - rozwijanie wrażliwości wzrokowej, smakowej i dotykowej, zachęcanie do spożywania owoców jako źródła witamin
 • Owocowe szaszłyki -nabieranie przeświadczenia, że owoce są bogatym źródłem witamin.
 • Jemy zdrowo- przetwory na zimę -poznanie różnych sposobów przechowywania i przerabiania owoców.
 • Sok owocowy -poznanie etapów wykonania soku owocowego, wykonanie wraz z pomocą nauczyciela soku, degustacja.
 • Owocowe szaszłyki - określanie smaku wybranych owoców, wdrażanie do zgodnej zabawy.
 • Warzywna układanka - zapoznanie z różnymi warzywami, poznanie ich budowy i właściwości odżywczych.
 • Dbam o zdrowie, zabawy ruchowe -zachęcanie do uprawiania sportów, wykonywanie ćwiczeń ruchowych.
 • Zabawa kierowana "TARG" -rozpoznawanie warzyw i owoców oraz przetworów z nich zrobionych, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Warzywna układanka - poznanie budowy i właściwości warzyw, zrozumienie konieczności ich spożywania dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
 • W przedszkolnej spiżarni, praca z obrazkiem – rozpoznawanie i nazywanie warzyw i owoców oraz wykonanych z nich przetworów
 • Dzień Drzewa - poznanie różnych gatunków drzew ( iglaste, liściaste).
 • Dzień Drzewa - poznanie różnych gatunków drzew ( liście, owoce).
 • Dzień Drzewa -poznanie różnych gatunków drzew oraz ich znaczenie dla człowieka.
 • W piekarni - poznanie etapów pieczenia chleba
 • Zboże - zapoznanie z wyglądem ziarna i kłosów pszenicy i żyta.
 • Robimy bułeczki - poznanie poszczególnych etapów pieczenia bułeczek, zachęcanie do zjadania zdrowych wypieków.
 • Zboże i mąka - poznanie wyglądu ziaren pszenicy i owsa, poznanie sposobu wysiewu i zbioru zboża.
 • Z czego robi się chleb?. Zajęcia badawcze - zapoznanie z różnymi rodzajami ziarna oraz etapami produkcji chleba ( w piekarni).
 • Pieczemy ciasteczka - poznanie i omówienie etapów wypieku domowych ciastek.
 • Wiem dużo o mleku i mące - zapoznanie ze sposobem przygotowania jogurtu bananowego.
 • Woda - poznanie znaczenia wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.
 • Wiem już dużo o mące i mleku. Pieczenie rogalików - poznanie różnych produktów, które powstają z mleka, zapoznanie ze sposobem robienia ciasta drożdżowego.
 • Przygody kropelki- zabawy badawcze - poznanie roli wody w przyrodzie oraz w życiu człowieka.
 • Dzień Dyni -poznanie wyglądu, właściwości odżywczych dyni, sposobu jej przetwarzania.
 • Ubrania na jesienne chłody - rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych w celu dbania o własne zdrowie.
 • Lubię porządek -rozwijanie umiejętności utrzymania porządku wokół siebie oraz w sali zajęć.
 • Obrazek z mąki - poznanie właściwości mąki, ćwiczenia oddechu przy wykonywaniu obrazka z mąki.
 • Zajęcia pokazowe "Drużyna Kangura" - uświadomienie korzyści wynikających z aktywności fizycznej, polepszenie ogólnego stanu zdrowia.
 • Bezpiecznie na rowerze - wdrażanie do zabaw ruchowych na powietrzu, do dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Co służy do utrzymania czystości?- rozwiązywanie zagadek - poznanie przedmiotów służących do utrzymania czystości i higieny osobistej, utrwalenie znajomości techniki prawidłowego mycia zębów.
 • Jabłkowe chipsy -rozwijanie postawy prozdrowotnej.
 • Mydło wszytko umyje - eksperyment – rozpuszczanie mydła, poznanie jego właściwości.
 • W owocach i warzywach zdrowie się ukrywa - utrwalenie sposobów dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Wiem jak dbać o swoje zdrowie - rozwijanie postawy prozdrowotnej ( picie wody, ruch, higiena osobista, odżywianie).
 • Rower - utrwalenie znajomości numeru alarmowego 112, wdrażanie dbania o własne zdrowie.
 • Gimnastyka na wesoło (W. Sherborne) - wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych podczas ćwiczeń ruchowych, korygowanie postawy ciała dzieci. Usprawnianie motoryczne.
 • Bezpiecznie na rowerze - nabywanie przeświadczenia, że ruch to zdrowie, wdrażanie do dbania o zdrowie oraz własne bezpieczeństwo.
 • Jemy zdrowo. Piramida zdrowia - uświadomienie konieczności spożywania warzyw, owoców, produktów mlecznych itp. jako źródła witamin.
 • Jabłkowe chipsy. Zorganizowanie kącika czystości - poznanie sposobów dbania o zdrowie, zdrową dietę, czystość i higienę.
 • Uważaj!. Niebezpieczeństwo - dokonywanie oceny zachowań sprzyjających lub zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu, poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia.
 • Kącik zdrowej żywności - poznanie czynników warunkujących zdrowie – dieta, higiena, odpowiednie odżywianie.

Fotorelacja z Programu Przedszkole Promujące Zdrowieprzez Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach


Konkurs na Logo Przedszkola Promującego Zdrowie
Konkurs na Logo Przedszkola Promującego Zdrowie
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Gminny konkurs literacki „W zdrowym ciele zdrowy duch, ruszaj się bo jesteś zuch”
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Wizyta lekarza w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień wody w przedszkolu
Dzień kropki
Dzień kropki
Dzień kropki
Dzień kropki
Dzień kropki
Dzień kropki
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Pieczenie pierniczków
Dzień Dyni
Dzień Dyni
Dzień Dyni
Dzień Dyni
Dzień chleba
Dzień chleba
Dzień chleba
Dzień chleba
Dzień chleba
Dzień chleba
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Wiosenny ogródek w gr. VI
Projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”
Projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”
Projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”
Projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora”
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Dzień owoców i warzyw w przedszkolu
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Wyjścia do lasu i parku
Previous Next Play Pause