REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU „JESIENNE POSTACIE Z DARÓW JESIENI”

Organizator:

Przedszkole im. Jana Pawła II w Bratkowicach

CELE KONKURSU:

 • rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej inspirowanej pięknem przyrody,
 • wzbogacanie wiedzy odnośnie darów jesieni,
 • rozwijanie zdolności technicznych,
 • zachęcenie do aktywności twórczej dzieci i rodziców.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3,4,5, - letnich. Udział w konkursie polega na wykonaniu ludzika, zwierzątka z darów jesieni. Konkurs ma charakter rodzinny.

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Praca (ludzik, zwierzątko) musi być wykonana całkowicie z darów jesieni (warzywa, owoce, kasztany, żołędzie, orzechy, jarzębina, liście, itp.).
 • Dopuszcza się użycie materiałów pomocniczych (wykałaczki, patyczki, nici, itp.).
 • Forma pracy przestrzenna.
 • Każdy uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
 • Do każdej pracy powinna być dołączona karteczka z imieniem autora oraz z grupą do której uczęszcza dziecko.
 • Dzieci wykonują prace z pomocą rodziców/opiekunów.
 • Prace należy dostarczyć do 16 października – nie wcześniej! (jest to spowodowane tym, że owoc lub warzywo może szybko ulec zepsuciu lub zgniciu)
 • W przedszkolu zorganizowana będzie wystawa prac, będąca podsumowaniem konkursu.

KasztanekOCENA PRAC I NAGRODY:

Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa.
Prace nagradzane będą w każdej kategorii wiekowej.
Przyznane zostaną nagrody za prace wyróżnione.
Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy, upominki.
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria: estetyka wykonania, zgodność z tematem, pomysłowość, dobór materiałów oraz ogólne wrażenie artystyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu: 31 października 2023 r.

KOORDYNATORZY:

Lucyna Trzeciak
Iwona Oleś

Serdecznie Zapraszamy do udziału !