Zajęcia z logopedą

Mowa nie jest czynnością wrodzoną, lecz nabytą, a to oznacza, że człowiek uczy się jej całe życie. O ile proces rozwoju języka trwa całe życie, o tyle ustalenie się prawidłowej wymowy poszczególnych głosek powinno być zakończone do 6 roku życia. Wkraczając w szkolne progi, wymowa pierwszoklasisty powinna odpowiadać przyjętej normie. Niestety coraz częściej uczeń przekraczający próg szkolny przejawia trudności w komunikowaniu się. Dlatego okres przedszkolny to czas intensywnego stymulowania rozwoju mowy dziecka. Zadanie to należy przede wszystkim do rodziców oraz nauczycieli, jeśli jednak mowa dziecka nie rozwija się prawidłowo pomóc powinien logopeda. Z całą pewnością należy przyznać, że logopeda pełni szczególną rolę już na etapie edukacji przedszkolnej, kiedy dziecko nabywa kompetencji umożliwiających mu posługiwanie się językiem i mową w sposób prawidłowy.

Kim jest logopeda?

Logopeda jest terapeutą, pracującym nie tylko z małymi dziećmi, ale też z młodzieżą czy osobami dorosłymi. W przedszkolu logopeda przeprowadza badania przesiewowe, których celem jest ustalenie stanu wymowy poszczególnych dzieci. Zdarza się, że szczegółowa diagnoza logopedyczna pokazuje nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy, zaburzenia głosu, problemy ze słuchem, czy oddychaniem, wówczas logopeda zaleca konsultacje ze specjalistami – stomatologiem, ortodontą, laryngologiem, audiologiem, foniatrą czy pediatrą. Po ustaleniu diagnozy i zorientowaniu się w możliwościach dziecka, logopeda dokonuje wyboru odpowiednich metod pracy i ustala ogólne zasady postępowania korekcyjnego. Opracowuje plan terapii logopedycznej. W trakcie zajęć logopeda proponuje dziecku czynności poprzedzające wywołanie prawidłowego dźwięku, wywołuje dane głoski, utrwala je i automatyzuje w mowie spontanicznej. Powodzenie terapii logopedycznej nie może odbyć się bez udziału rodziców dziecka, dla nich logopeda prowadzi konsultacje logopedyczne.

Współpraca z rodzicami

To niewątpliwie nieodłączny element terapii logopedycznej. Bez czynnego udziału rodziców w terapii ich dziecka nie możemy mówić o jakichkolwiek efektach. Tylko systematyczność i konsekwencja są gwarancją sukcesu.

Organizacja zajęć logopedycznych w Przedszkolu Publicznym w Bratkowicach

Zajęcia logopedyczne w naszym przedszkolu są prowadzone w oparciu o autorski program terapii logopedycznej „W krainie pięknej wymowy”, opracowany przez logopedę Karolinę Ząbczyk. Czteroosobowe grupy, dobierane według podobieństwa wady wymowy uczestniczą w 30 minutowych zajęciach raz w tygodniu. Podstawowym warunkiem efektywnej terapii logopedycznej jest aktywna postawa zarówno dziecka jak i rodzica. Rodzic, zgadzając się na uczestnictwo dziecka w zajęciach logopedycznych na terenie przedszkola zobowiązuje się do systematycznych, ćwiczeń z dzieckiem nad prawidłową wymową oraz stosowania się do zaleceń logopedy. Koniecznym warunkiem jest także prowadzenie zeszytu – będącego miejscem gromadzenia materiału językowo – obrazkowego do pracy w domu, ale też formą komunikacji między logopedą, a rodzicem.

Karolina Ząbczyk
Logopeda