Wiek przedszkolny to wyjątkowy czas, kiedy dziecko zaczyna interesować się otaczającym go światem. Chce poznawać reguły, zasady i prawa w nim panujący. Najlepszym tego dowodem są jakże dobrze znane rodzicom niekończące się pytania: „A dlaczego?”, „A po co?”, „A czemu?”. Dlatego też rolą przedszkola jest nie tylko opieka i zorganizowanie zabawy dla dzieci, ale także wspieranie ich w poznawaniu świata i rozwijaniu ich zainteresowań. Nasze przedszkole wychodzi naprzeciw tym dziecięcym oczekiwaniom i między innymi poprzez udział w różnorodnych projektach i programach ogólnopolskich wspiera dzieci w ich prawidłowym rozwoju. Podejmowane działania wzbudzają poczucie własnej wartości, uczą empatii, uwrażliwiają na potrzeby innych, propagują czytelnictwo, promują zdrowie oraz integrują środowisko.

W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole włączyło się w realizację następujących programów i projektów ogólnopolskich i międzynarodowych:

  • „Mały mis w świecie wielkiej literatury” – to międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest propagowanie czytelnictwa, a miłość do czytania jest przekazywana już najmłodszym w przedszkolach. W ramach projektu wychowawczynie, nauczycielki, rodzice oraz zaproszeni goście czytają dzieciom książki. Nieodłącznym motywem projektu jest pluszowy miś, który staje się przewodnikiem dzieci w wielkim świecie literatury.
  • „Kreatywny Przedszkolak” – to ogólnopolski projekt edukacyjny, którego głównym celem są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci tak, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. Istotą projektu jest pokazanie dzieciom, że piękne dzieła można tworzyć nie tylko z kupionych gotowych produktów.
  • „Mamo, Tato, wolę wodę” – to ogólnopolski program, którego głównym celem jest promowania zdrowego stylu życia wśród dzieci przedszkolnych i ich rodziców, informowanie o korzyściach zdrowotnych wynikających z picia wody.
  • „Kids&Sport” - to akcji, której celem jest aktywizacja ruchowa dzieci, szkolenie kadry pedagogicznej i przekazywanie rodzicom informacji z zakresu zdrowych nawyków, aktywnego trybu życia i harmonijnego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Nadrzędnym celem akcji jest uświadamianie dzieci, jak przyjemna jest aktywność fizyczna.