Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: przedszkole-bratkowiece.pl
Data publikacji strony internetowej: 2021-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-08

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i głuchych – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Alternatywa w postaci tekstu - nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst
 • Kontrast dla treści niebędących tekstem – nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast

Data sporządzenia deklaracji: 2021-01-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiszowe:

Na stronie internetowej: przedszkole-bratkowice.pl można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej: www.przedszkole-bratkowice.pl prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Przedszkola – Krystyna Kubas, adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., kontakt telefoniczny 178551434

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne im. Jana Pawła II w Bratkowicach

 • Do budynku przedszkola prowadzą 2 wejścia: Jedno wejście jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, aby dotrzeć na kolejne poziomy użytkowe trzeba pokonać schody.
 • Drugie wejście jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową: schody, brak podjazdu, windy .
 • Teren przed przedszkolem jest oświetlony i posiada system monitoringu.
 • Na piętra budynku prowadzą schody, brak windy.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Toalety w budynku nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking nie posiada wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.