Budynek Przedszkola i Żłobka w BratkowicachZa nami minął kolejny rok przedszkolnej i żłobkowej edukacji - rok szkolny 2020/2021. Cieszę się, że podobnie jak w latach ubiegłych był to czas bezpiecznej pracy. Za nami trudny rok i przed nami niespokojny nowy rok szkolny. Kształcenie na odległość było zupełnie nową i niecodzienną sytuacją, w której musieli się odnaleźć dyrektor, nauczyciele, dzieci i rodzice. Przychodzi nam mierzyć się z problemami jeszcze kilka lat temu w placówkach oświatowych niewyobrażalnymi. Wierzę, że mimo wszystko stworzymy jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdego wychowanka. Mam nadzieję, że tak jak dotychczas spełnimy oczekiwania Rodziców, którzy powierzyli swoje pociechy pod naszą opiekę.

Nasze maluchy bawią się i rozwijają swoje umiejętności w 6 oddziałach przedszkolnych z liczbą 146 dzieci i w grupie żłobkowej liczącej 20 dzieci. W tym gronie wychowanków są też dzieci z poza Bratkowic.

Miarą edukacji są zdobyte przez dzieci umiejętności, wiadomości, przygotowanie ich do dalszej edukacji  w szkole. Bogata oferta zajęć dodatkowych: zajęcia rytmiczno- taneczne, religia, język angielski, logopedia, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, rewalidacyjne i dobrze wykwalifikowana kadra z zakresu : logopedii, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, pracy z dzieckiem z autyzmem i Zespołem Aspergera, artterpia stanowią wysoką jakość pracy naszej placówki.

Przedszkole w Bratkowicach kontynuuje realizację licznych programów i projektów jak:

 • Ogólnopolski program „Kreatywny przedszkolak, kreatywne dziecko”,
 • Projekt międzynarodowy „Mały miś w świecie wielkiej literatury”,
 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wyzwania Teodora - 2020/2021”,
 • Międzynarodowy projekt edukacyjny „Piękna nasza Polska cała”,
 • Posiadamy Certyfikat udziału w akcji „Zdrowo  i sportowo” w edycji 2020/2021.

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do Sieci Szkół i Placówek Promujących Zdrowie - uważamy, że kształtowanie świadomości dzieci o zdrowym trybie życia powinno odbywać się na pierwszym szczeblu edukacji czyli w przedszkolu. Placówka promująca zdrowie to taka, która we współpracy z rodzicami dzieci i społecznością lokalną systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej, wspiera rozwój kompetencji dzieci  i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021- 2025” - priorytet 3- nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie w ramach zakupu nowości wydawniczych dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Książki zostaną wykorzystane do zajęć edukacyjnych, wzbogacą księgozbiór biblioteki przedszkolnej, włączymy całą społeczność przedszkolna w promocję nowości i wydarzeń promujących czytelnictwo i zainteresowanie książką.

W przedszkolu dużą uwagę skupiamy na wolontariacie:

 • wspieramy fundację „Mam marzenie”,
 • przekazujemy pomoc rzeczową i finansową na rzecz podopiecznych Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,
 • niesiemy indywidualną pomoc dla dzieci niepełnosprawnych i chorych.

Inne działania w placówce na rzecz dzieci to:

 • przeszkolenie starszaków kończących edukację przedszkolną w zakresie „Pierwszej pomocy przedmedycznej”,
 • przebadanie uzębienia u dzieci w objazdowym „Dentobusie”,
 • podjęcie wyzwania chellenger: „Jesteśmy z wami niebieskimi motylami - osobami autystycznymi i „Dzień godności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną”.

Jak co roku Ochotnicza Straż Pożarna z naszej miejscowości przeprowadziła z dziećmi spotkanie dotyczące pracy strażaka, przypomniała o zasadach bezpieczeństwa, dzieci zapoznały się z wyposażeniem wozu strażackiego, mogły założyć hełm strażacki, wejść do strażackiego samochodu. Z pewnością po takim spotkaniu kiedyś zasilą się szeregi strażaków. Jesteśmy wdzięczni za tak ciekawą prezentację zawodu strażaka.

Udział w różnorodnych konkursach plastycznych dla nauczycieli i dzieci, otrzymanie wyróżnienia  i pierwsze miejsca służą promocji naszego przedszkola w szerszym środowisku.

Podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Świlczy dn. 12 października 2021 r. Wójt Gminy Świlcza mgr inż. Adam Dziedzic przyznał Przedszkolu w Bratkowicach wyróżnienie w postaci Bonu edukacyjnego na kwotę 8.000 zł. Na pochwałę zasłużył udział nauczycieli wraz z dziećmi w wielu projektach edukacyjnych, praca w wolontariacie na rzecz dzieci chorych, prowadzenie przez przedszkolną stołówkę żywienia dla ponad 500 dzieci ze szkół Gminy Świlcza. Dziękujemy za docenienie pracy przedszkola na forum Gminy Świlcza.

Dziękuję nauczycielom za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jaką wykonują każdego dnia na rzecz dzieci, dbanie o edukację dzieci jak i o bezpieczeństwo, za podejmowanie inicjatyw także tych drobnych może mało zauważalnych ale składających się na budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola. W swoich podziękowaniach nie mogę pominąć pracowników obsługi  i administracji, bez których zaangażowania nasze przedszkole i żłobek nie przypominałoby takiego miejsca, jakim jest. Pragnę wyrazić słowa uznania Rodzicom, którym zależy na dobru naszego przedszkola, za pracę społeczną i zaangażowanie w wielu wypadkach anonimowo bez zbędnego rozgłosu.

Pracujemy z dziećmi, aby dzięki edukacji coraz lepiej rozumiały otaczający ich świat, aby ich rodzice  i nauczyciele wierzyli w ich możliwości i doceniali nawet najmniejsze osiągnięcia.

Zacytuję za Patronem przedszkola Św. Janem Pawłem II: „Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu” – Watykan 13 grudnia 1994 r. To przesłanie konsekwentnie realizujemy w pracy dydaktyczno- wychowawczej i opiekuńczej przedszkola i żłobka.

Krystyna Kubas
Dyrektor Przedszkola i Żłobka w Bratkowicach