Wizerunek Papieża Jana Pawła II

Prawa dziecka według Ojca Świętego Jana Pawła II

  • Prawo do życia.
  • Prawo do zjednoczonej i kochającej rodziny.
  • Prawo do szacunku i do troski.
  • Prawo do miłości, służby materialnej i duchowej.
  • Prawo do atmosfery czułości oraz poczucia pewności moralnej i materialnej.
  • Prawo do rozwijania się w sposób zdrowy i normalny na płaszczyźnie fizycznej, moralnej, duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności.
  • Prawo do prawdy.
  • Prawo do ochrony i szczególnej troski.
  • Prawo do opieki społecznej i pełnego rozwoju osobowości.
  • Dzieci z upośledzeniem posiadają prawo do pełnego, ludzkiego rozwoju w sprzyjających warunkach.