Avatary kadry nauczycielskiej

Dyrektor:
        mgr Krystyna Kubas

Sekretarz:
        mgr Justyna Feret

Intendent:
        Alina Zając

Kadra pedagogiczna:
        mgr Justyna Cierpioł - Logopeda
        ks. Józef Buczyński - Religia
        mgr Ewa Kwoka - Zajęcia rytmiczno - taneczne
        mgr Anna Trawka - Język Angielski

Nauczyciele wychowawcy grup:
        Grupa I - mgr Anna Trawka
        Grupa II - mgr Lucyna Trzeciak
        Grupa III - mgr Agnieszka Toton
        Grupa IV - mgr Ewa Kwoka
        Grupa V - mgr Iwona Oleś
        Grupa VI - mgr Małgorzata Głodek, mgr Julia Skiba

Woźne oddziałowe:
        Bartko Lucyna
        Fabińska Grażyna

Pomoc nauczyciela:
        Magdalena Nowińska
        Justyna Feret
        Karolina Barnak

Szef Kuchni:
        Marta Jucha

Kucharki:
        Bułatek Elżbieta
        Cebula Renata
        Wlazło Anna
        Wojton Ewa
        Bury Anna

Prace ogrodowo - remontowe:
        
Ryszard Stanisławczyk - konserwator