Przedszkole posiada bogatą bazę dydaktyczną: 6 sal zajęć z łazienkami dla dzieci, jadalnię, szatnie dla dzieci, salę do zajęć rewalidacyjnych-wyrównawczych dla dzieci słabszych i niepełnosprawnych, 2 sale do zajęć ruchowych, Salę Patrona wykonaną przez miejscowego artystę. Dysponujemy dużym, bezpiecznym ogrodem, wyposażonym w nowy sprzęt ogrodowy posiadający certyfikaty bezpieczeństwa. Mieści się tu również Biblioteka Publiczna i prywatny gabinet stomatologiczny. W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkola uczęszcza 150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Przedszkole pełni dyżur od godziny 6.30 do 16.30. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00.

Nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Świlcza realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego uwzględnia podstwę programową - w wymiarze średnio 5,2 godzin (26 godzin tygodniowo), świadczone jest bezpłatnie - dla wszystkich przedszkolaków. Za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym ustalony wymiar zajęć bezpłatnych przedszkole pobiera opłatę w wysokości 1,00 zł za jedną godzinę zajęć, zwaną dalej "stawką godzinową".


Zapraszamy do galerii:

Sala grupy I
Sala grupy I
Sala grupy II
Sala grupy II
Sala grupy III
Sala grupy III
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy IV
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala grupy V
Sala patrona
Sala patrona
Sala patrona
Sala patrona
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala gimnastyczna
Sala rewalidacyjna
Sala rewalidacyjna
Jadalnia
Jadalnia
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13